LOADING

Type to search

Technologia i motoryzacja

Co znaczy czyste sprężone powietrze

Share

Przy wyborze i zakupie kompresora słyszy się o wysokiej jakości sprężonego powietrza, o roli jego oczyszczania, a nawet o konieczności uzyskiwania czystego sprężonego powietrza. W niektórych branżach, w szczególności w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i medycznym, wysoka jakość i czystość sprężonego powietrza ma ogromne znaczenie. Jednak z czego to wynika i jak osiągnąć najczystsze sprężone powietrze klasy “0”? Wyjaśniamy, co to znaczy czyste sprężone powietrze i jaka jest jego rola. 

Czym jest czyste sprężone powietrze, czyli powietrze klasy “0”

W układach pneumatycznych wytwarzających sprężone powietrze stosuje się różnego rodzaju filtry, separatory i uzdatniacze. Mają one na celu poprawę jakości sprężonego powietrza, które jest efektem końcowym całego procesu. Trzeba jednak wiedzieć, że wśród sprężonego powietrza jest kilka rodzajów właściwości i klas czystości. Klasa ”0” to klasa, która reprezentuje najczystsze i najwyższej jakości powietrze oznakowane zgodnie z normą ISO 85731. Dlatego powietrze opuszczające instalację sprężonego powietrza musi spełniać rygorystyczne wymagania określone ww. normą, aby mogło zostać zaliczone do odpowiedniej klasy jakości. 

Klasy czystości sprężonego powietrza mieszczą się w zakresie od 0 do 9, gdzie 9 to najgorsze i najbardziej zanieczyszczone powietrze. Należy również zauważyć, że norma ISO 85731 nie podaje żadnych konkretnych parametrów jakości powietrza dla kategorii 0. Można tam znaleźć tylko jeden profil wskazujący, że każdy badany parametr powinien mieć wskaźnik lepszy niż klasa 1. Dodatkowo jakość powietrza jest określana bezpośrednio między użytkownikiem a dostawcą urządzeń technologicznych. Podczas oceny jakości powietrza sprawdzana jest wielkość cząstek stałych, ich stężenie, maksymalne stężenie oleju oraz ilość wody w powietrzu.

Jak osiągnąć czyste sprężone powietrze?

Wielu producentów zastrzega, że osiągnięcie najwyższej czystości sprężonego powietrza z wykorzystaniem sprężarek olejowych jest bardzo trudne lub nawet niemożliwe. Nawet zastosowanie wielostopniowego oczyszczania z użyciem różnych separatorów nie gwarantuje całkowitego usunięcia oleju ze sprężonego powietrza. Niektóre branże, które polegają na wykorzystaniu sprężonego powietrza w procesach technologicznych, takie jak wspomniany wcześniej przemysł farmaceutyczny czy spożywczy, nie mogą ryzykować przedostania się nawet najmniejszych cząstek zanieczyszczeń do produktu końcowego. Dlatego najlepszym rozwiązaniem, zalecanym również przez producentów, jest stosowanie sprężarek bezolejowych z certyfikatami bezolejowymi. Ponadto bezwzględnie konieczne jest wdrożenie separatorów cyklonowych i filtrów powietrza

Filtry nadają się do filtracji sprężonego powietrza o różnych parametrach. Mogą oczyszczać powietrze z oleju i zatrzymywać cząstki stałe o wielkości nawet 0,01 mikrona. Dodatkowo można również zastosować filtry bakteryjne oraz filtry węglowe do systemów pneumatycznych, aby skutecznie pochłaniać smaki i zapachy ze sprężonego powietrza. Dobór odpowiednich elementów instalacji sprężonego powietrza należy uzgodnić z producentem maszyny. Pozwoli nam to na opracowanie rozwiązań dostosowanych do konkretnej branży i zakładu produkcyjnego.

Zastosowanie czystego sprężonego powietrza klasy “0”

Sprężone powietrze klasy “0” jest wykorzystywane w różnych procesach technologicznych. Niezbędne jest do zapewnienia najwyższej jakości produktu końcowego. Stosowanie sprężonego powietrza o niższej jakości może prowadzić do kosztownego zaprzestania produkcji lub produkcji wadliwego produktu, którego nie można wprowadzić na rynek. Z punktu widzenia funkcjonowania zakładu jest to sytuacja niedopuszczalna, ponieważ wiąże się z wysokimi kosztami. Dlatego tak ważne jest zapewnienie jak najlepszej jakości powietrza, głównie w przemyśle spożywczym do produkcji napojów, w branży medycznej i ochrony zdrowia, ale także w przemyśle tekstylnym, chemicznym, motoryzacyjnym i oczyszczalni ścieków.