LOADING

Type to search

Finanse

Czy windykator może prowadzić działania w terenie?

Share

Działania firm windykacyjnych w Polsce niestety nie cieszą się najlepszą opinią. Wynika to jednak z praktyk stosowanych przez mniejsze i pozbawione renomy podmioty – ściąganie należności w sposób niezgodny z polskim prawem przez niektóre małe firmy rzutuje na obraz całej branży. Często słyszy się o działaniach windykatorów nachodzących dłużników w miejscu ich zamieszkania. Czy firma windykacyjna w ogóle może np. prowadzić działania terenowe? A jeżeli tak, to jaki zakres kompetencji przysługuje windykatorowi, a czego pod żadnym pozorem nie może on robić?

Działania terenowe firm windykacyjnych –kompetencje i ograniczenia

Obsługa wierzytelności przez firmę windykacyjną jak najbardziej może uwzględniać działanie terenowe. W przeważającej większości wypadków windykator podejmuje czynności terenowe wówczas, kiedy spełnione zostaną trzy poniższe kryteria:

  1. Podejmowano próby telefonicznego/mailowego/pisemnego kontaktu z dłużnikiem, jednak próby te nie przyniosły rezultatów.
  2. Dłużnik zalega ze spłatą należności przez dłuższy czas.
  3. Zaległa należność opiewa na pokaźną sumę (przeważnie działania windykacyjne w terenie są podejmowane w przypadku wielotysięcznych zobowiązań).

Oczywiście należy jednak pamiętać, że powyższe zasady mają charakter raczej opisowy, a nie normatywny. Oznacza to, że ściąganie należności w wykonaniu renomowanych firm windykacyjnych przeważnie przebiega podług opisanego modelu. Nie stanowi to jednak żelaznej reguły, zwłaszcza w przypadku kiedy wierzycielowi zależy np. na szybszej egzekucji należności.

W ramach czynności terenowych firma windykacyjna może między innymi:

  • odwiedzać dłużnika w miejscu jego zamieszkania,
  • informować dłużnika o możliwych konsekwencjach braku spłaty należności,
  • podejmować czynności mające za cel oszacowanie majątku dłużnika, a także spisanie poszczególnych składników owego majątku.

zego nie może robić firma windykacyjna?

Działania podmiotu zajmującego się windykacją nie mogą w szczególności spełniać znamion:

  •  stalkingu,
  •  Nachodzenia,
  •  groźby bezprawnej lub groźby karalnej,
  •  udzielania osobom postronnym poufnych informacji.

Wynika z tego, że windykator pod żadnym pozorem nie może przykładowo uporczywie nachodzić dłużnika w miejscu w domu, nie może odwiedzać dłużnika w miejscu pracy, informować sąsiadów lub innych osób o prowadzeniu postępowania windykacyjnego, stosować wobec dłużnika metod perswazji wyczerpujących znamiona groźby bezprawnej. 

Co oznaczają wszystkie powyższe informacje? W praktyce zakres kompetencji firmy windykacyjnej jest naprawdę mocno ograniczony. Windykator może więc działać skutecznie a zarazem zgodnie z prawem jedynie wówczas, kiedy posiada odpowiednie doświadczenie, znakomitą znajomość przepisów oraz dysponuje odpowiednimi instrumentami pracy. W ten sposób obsługa wierzytelności w wykonaniu dobrych firm windykacyjnych de facto łączy w sobie cechy działań o charakterze detektywistycznym oraz cechy działań o charakterze negocjacyjnym. 

Dlaczego warto zaangażować dobrą firmę windykacyjną?

Wierzyciele często wychodzą z założenia, iż skoro ściąganie należności przez windykatora jest w tak ogromnym stopniu ograniczone przez prawo, to zatrudnianie firmy windykacyjnej właściwie nie ma sensu. Jest to rzecz jasna podejście błędne.

Przede wszystkim warto pamiętać, że renomowane firmy windykacyjnej zatrudniają doświadczonych negocjatorów, którzy są w stanie dotrzeć do dłużnika i np. zawrzeć z nim ugodę. Ogromne znaczenie mają również czynności detektywistyczne mające na celu oszacowanie składników majątku dłużnika.

Dlaczego ten ostatni aspekt jest aż tak istotny?Czysto teoretycznie dłużnik nie ma prawa wyzbywać się składników swojego majątku. Jak jednak doskonale wiadomo, w praktyce dłużnicy nagminnie stosują tego rodzaju praktyki. Wierzyciel często czuje się w takiej sytuacji bezradny. Rozwiązaniem może być złożenie Skargi Pauliańskiej. To jednak wymaga uprzedniej wiedzy nt. składników majątku dłużnika.

Podsumowanie

Pomimo znacznych ograniczeń prawnych, ściąganie należności przez firmę windykacyjną jak najbardziej może okazać się efektywne. Podmioty zajmujące się windykacją nie dysponują co prawda kompetencjami, które w jakikolwiek sposób można porównać do możliwości prawnych komornika sądowego. Jednocześnie jednak dobra firma windykacyjna jest w stanie znacząco usprawnić proces dochodzenia zaległych należności.