LOADING

Type to search

Dom i wnętrze Porady Technologia i motoryzacja

Dlaczego wybór metalu do obróbki ma kluczowe znaczenie dla produkcji?

Share

Obróbka plastyczna to dzisiaj jeden z najpopularniejszych procesów technologicznych w przemyśle. Na rynku znajdziemy zaawansowane maszyny, które potrafią odkształcać materiał z coraz większą siłą. Warto jednak mieć wiedzę oraz świadomość, że odpowiedni wybór materiałów zapewnia znacznie korzystniejszy wynik obróbki plastycznej. Jaki materiał wybrać, aby zoptymalizować procesy produkcyjne?

Materiały i ich właściwości przyjazne obróbce plastycznej

Jednym z najczęściej wybieranych materiałów do przeróbki plastycznej są metale. Możemy wyróżnić wiele ich rodzajów, które różnią się między sobą zawartością poszczególnych pierwiastków stopowych, które mają kluczowy wpływ na ich właściwości. Najważniejszym parametrem wytrzymałościowym, który decyduje o możliwościach tłoczenia, gięcia oraz walcowania jest granica plastyczności. Wyznacza się ją dla danego materiału za pomocą statycznej próby rozciągania, gdzie unormowaną próbkę poddaje się rozciąganiu na specjalnej maszynie wytrzymałościowej. Kiedy materiał przechodzi przez stan sprężysty i zaczyna się odkształcać w sposób nieodwracalny, przyjmuje się, że występuje szukana granica plastyczności. Podczas takich testów możemy, więc wyznaczyć dla każdego materiału, jaka jest potrzebna siła do uzyskania trwałego odkształcenia, które jest kluczowym aspektem każdej obróbki plastycznej. Dobierając więc materiał do procesu produkcyjnego, warto kierować się granicą plastyczności. Im wartość ta jest mniejsza, tym mniejsza siła będzie wymagana do uzyskania odpowiedniego kształtu.

Metale i ich stopy charakteryzują się zróżnicowanym składem, który ma kluczowe znaczenie dla wartości granicy plastyczności. Ogólna zasada mówi, że materiał z większą zawartością węgla wykazuje większą oporność na formowanie. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że w takim przypadku zwiększa się twardość materiału, co może powodować nieoczekiwane pęknięcia podczas procesów obróbkowych. Warto również unikać takich dodatków stopowych jak krzem lub ołów. Tworzą one, bowiem kruche struktury na granicach ziaren w mikrostrukturze metali co powoduje pęknięcia znacznie poniżej doraźnej wytrzymałości.

Jeżeli chcemy zwiększyć podatność materiału na obróbkę plastyczną, dobrze jest wybrać taki, który zawiera w swoim składzie nikiel. Zmniejsza on siłę wymaganą do osiągnięcia odkształceń plastycznych.

Wybór odpowiednich urządzeń

Wybór właściwego materiału do obróbki plastycznej ma kluczowe znaczenie w celu optymalizacji procesów produkcyjnych. I tutaj bardzo ważny jest właściwy wybór dostawcy, dysponującym odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Firma Polteknik służy wiedzą swoich pracowników nie tylko w doborze maszyn i technologii, ale wspomagając się wiedzą swoich dostawców doradzić w zakresie doboru materiałów. Zbyt mocny materiał o wysokiej granicy plastyczności sprawi wiele problemów podczas obróbki, zwiększając wymagane zasoby, co negatywnie wpłynie na koszty i czas procesu produkcyjnego. Czasami jednak nie można uniknąć prac z materiałami o wysokiej granicy plastyczności. Wtedy kluczowe znaczenie ma zastosowanie odpowiednich urządzeń. Przykładem mogą być tutaj hydrauliczne prasy krawędziowe. Zostały one wyposażone w nowoczesne systemy mocujące narzędzia oraz hartowane i szlifowane matryce, które potrafią odkształcać elementy o dużej wytrzymałości, bez szkody dla narzędzi i maszyny. Nowoczesne walcarki do blach posiadają z kolei specjalne systemy rolek w poziomie i pionie, co pozytywnie wpływa na odkształcenia nawet grubych oraz mocnych arkuszy.