LOADING

Type to search

Dom i wnętrze

Izolacja ciężka – wszystko co warto wiedzieć

Share

Izolacja fundamentów jest jednym z najważniejszych etapów budowy, zabezpiecza budynek przed destrukcyjnym działaniem wilgoci i wyziębieniem. Stosowane są trzy rodzaje hydroizolacji lekka, średnia i ciężka, ich zastosowanie jest uzależnione od odmiany gruntu, który znajduje się pod budynkiem.

Izolacja przeciwwodna – dlaczego jest niezbędna?

Poziom wilgoci, na jaką jest narażony budynek, jest uzależniony od wysokości wód gruntowych oraz wód opadowych, które podwyższają jej poziom. Brak właściwie wykonanej izolacji może doprowadzić do niszczenia ścian fundamentowych. Podczas ujemnych temperatur woda zwiększa swoją objętość, a to może spowodować mikropęknięcia murów. Właściwie wykonana izolacja osłania również budynek przed podciąganiem kapilarnym, polegającym na tym, że mur, do którego dostanie się woda, zasysa ją w górę, na wyższe partie budynku. Stosowane są następujące rodzaje hydroizolacji:

  • Izolacja lekka wykonywana jest na glebach łatwo przepuszczalnych, piaskach i żwirach, składa się z jednej warstwy folii izolacyjnej bądź papy i kilku warstw powłoki asfaltowo-kauczukowej.
  • Izolacja średnia stosowana jest na glebach gliniastych i ilastych, gdzie poziom wód nie jest stały, składa się z kilku warstw folii bądź innych materiałów izolacyjnych, należy wykonać także drenaż zbierający i odprowadzający wodę z dala od fundamentów.
  • Izolacja ciężka stosowana jest w miejscach, gdzie niezbędne jest zabezpieczenie przed działaniem wody naporowej wywierającej ciśnienie hydrostatyczne. Jeśli poziom wód gruntowych sięga powyżej fundamentów, woda może gromadzić się na podłodze w piwnicy. Izolacja ciężka powinna być wykonana z dwóch warstw i odpornych materiałów. Jedna z warstw izolacji chroni przed przedostawaniem się wody w górę budynku, a druga chroni przed naporem z zewnątrz.

Izolacja ciężka przeciwwodna – cechy charakterystyczne

Ciężka izolacja przeciwwodna powinna cechować się dużą wytrzymałością na czynniki mechaniczne oraz idealną szczelnością. Niezbędne jest wykonanie izolacji poziomej i pionowej, pozioma stanowi zabezpieczenie przed naporem wody na fundamenty, a pozioma osłania przed przedostawaniem się wilgoci w górę ścian budynku. Konieczne jest perfekcyjne połączenie obydwu izolacji. Do wykonania izolacji stosowane są wyłącznie wodoszczelne materiały, warto także wykonać monolityczną konstrukcję budynku, która skutecznie chroni przed naporem wody. W tym celu zamiast ław stosowana jest płyta fundamentowa wykonana z wodoszczelnego betonu. Do wykonania izolacji ciężkiej najczęściej są wykorzystywane:

– mikrozaprawy uszczelniające,

– masy bitumiczno-polimerowe,

– stosowane są także polimerowo-asfaltowe papy termozgrzewalne,

– samoprzylepne membrany bitumiczne.

Na efektywność izolacji ciężkiej wpływa zastosowanie jednocześnie kilku materiałów. Właściwe wykonanie ciężkiej izolacji przeciwwodnej ochrania cały budynek przed zniszczeniem.