LOADING

Type to search

Porady

Jak prowadzić dziennik budowlany?

Share

Rozpoczynając budowę domu czy też jakiegokolwiek innego budynku, na samym początku należy zadbać o wszystkie sprawy urzędowe, a więc zebrać komplet niezbędnych dokumentów. Co ważne, dokumentacja nie jest istotna jedynie na początku inwestycji, ale jest bardzo znacząca również w czasie jej realizacji. Wśród stosu różnego rodzaju papierków, znajduje się także jeden niezmiernie ważny – dziennik budowy.

Czym jest dziennik budowy?

Według obowiązującego prawa dziennik budowy to urzędowy dokument, opisujący przebieg robót budowlanych, a także wszelkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie trwania i wykonywania robót. Prawo, poprzez odpowiednie rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury, nakłada na inwestorów obowiązek założenia dziennika budowlanego oraz w ścisły sposób określa ogólne zasady jego prowadzenia. Dokument ten prowadzi kierownik budowy. Co ważne, jest on niezbędny, jeżeli chce się uzyskać odbiór budynku do użytkowania. Dziennik budowy należy uzyskać tam, gdzie uzyskano pozwolenie na budowę. Przykładowo może to być starostwo powiatowe.

Jak prowadzić dziennik budowy?

Podstawową sprawą jest to, że dostęp i możliwość uzupełniania tego dokumentu mają tylko nieliczni. Wśród osób uprawnionych na pierwszym miejscu jest wcześniej wspomniany już kierownik budowy, ale oprócz niego mogą to być również m.in. inwestor, czy też architekt. Niezależnie od tego kto go prowadzi, powinien robić to zgodnie z prawnym wzorem. Tak więc na pierwszej, czyli tytułowej stronie, muszą być uzupełnione dane takie jak numer dziennika budowy, datę wydania, liczbę jego stron, a także numer i datę wydania pozwolenia na budowę. W razie potrzeby można umieścić tu informacje dodatkowe, których przykładem mogą być chociażby dane inwestora. Strony następne to miejsce przeznaczone do umieszczenia wszelkich informacji o osobach pełniących określone funkcje techniczne na budowie, a także do  wprowadzania odpowiednich wpisów, które w jasny i precyzyjny sposób określają przebieg realizowanych robót i występujących podczas pracy zdarzeń. Każdy umieszczany w tym dokumencie wpis, powinien być opisany danymi osobowymi oraz przedstawieniem pełnionej funkcji osoby, która go dokonała. W dzienniku budowy, wszelkich wpisów mogą dokonywać również inne osoby, takie  jak przedstawiciele organów kontrolnych, przeprowadzający niespodziewaną inspekcję.

Poprzedni Artykuł