LOADING

Type to search

Finanse

Jak rynek e-commerce wpływa na logistykę i magazyny w Polsce?

Share

Sektor e-commerce notuje w Polsce duże wzrosty w granicach 16-20 mld złotych w każdym roku, co pociąga za sobą duże zmiany przy wynajmie oraz budowie nowej przestrzeni magazynowej. Polska ze względu na lokalizację stanowi doskonały punkt realizacji zamówień na całą Europę.

Działalność blisko klienta to jeden z kluczowych czynników sukcesu

Rozwój handlu internetowego to również rozwój magazynów obsługujących praktycznie wszystkie rodzaje asortymentu. Większość podmiotów z branży e-commerce buduje przewagę konkurencyjną na szybkości dostaw oraz bezproblemowych zwrotach, a zatem sąsiedztwo centrów dystrybucyjnych przy większych aglomeracjach, bezpośrednio przy grupie docelowej to jedno z najważniejszych założeń prowadzenia biznesu online. E-commerce zajmuje w magazynach około 25% całej przestrzeni, a to dopiero początek.

Handel międzynarodowy i wymóg rozbudowy pionowej

Deweloperzy coraz częściej budują magazyny w regionach blisko granicy. Sukces gospodarczy Polski w ostatnich latach to w dużym stopniu zasługa sąsiedztwa z Niemcami i ogromnego eksportu. Warto zaznaczyć, że w niektórych miejscach brakuje już wartościowych terenów na rozbudowę magazynów, dlatego alternatywne podejście to zastosowanie pomostów magazynowych w pionie. Polska zapewnia najniższe koszty magazynowania dla sektora e-commerce w porównaniu do innych krajów europejskich. Nie dziwią zatem inwestycje gigantów branżowych, chociażby Amazona w okolicach Poznania.

Czego oczekuje się od magazynów dla sektora e-commerce?

Od magazynów obsługujących branżę e-commerce oczekuje się ogromnej wydajności i wysokiego poziomu automatyzacji. Wyposażenie magazynów dla handlu internetowego charakteryzuje się przyśpieszeniem procesu kompletacji zamówień. Magazyny muszą również uwzględniać wahania sezonowe, świąteczne, utrwalone w świadomości konsumentów wyprzedaże i właściwie zarządzać przestrzenią do składowania. Sklepy internetowe interesują się już dostawami tego samego dnia do klienta, a to wymaga stałego udoskonalania usług magazynowych, kurierskich, całej infrastruktury drogowej wokół centrów dystrybucyjnych. W ostatnich latach magazyny przeszły z centrum kraju na zachód i nawet do regionów północno-wschodnich. Rozproszenie inwestycji deweloperskich to dobry pomysł, szczególnie po uwzględnieniu dynamicznego rozwoju handlu online.

Funkcje socjalne i produkcyjne w magazynie oraz ułatwienia dla prowadzenia biznesu online

Magazyny dla e-commerce coraz częściej proponują elastyczny wynajem, przystosowanie małego biura, a nawet wydzielenie miejsca do realizacji specjalistycznej produkcji. Niektóre sklepy internetowe mogą skoncentrować wszystkie zadania w jednym miejscu i przyśpieszyć procesy obsługi klienta. Dzięki pomostom magazynowym można lepiej zaadaptować się pod potrzeby właścicieli niektórych sklepów internetowych.

Na zakończenie

Rozwój sektora e-commerce napędza inwestycje w magazyny znajdujące się coraz bliżej klientów. Polska wyróżnia się niskimi stawkami najmu przestrzeni do składowania praktycznie wszystkich grup asortymentu i znajduje się blisko chłonnych rynków zagranicznych.