LOADING

Type to search

Porady Zdrowie

Jak wyglądają zaawansowane kursy stomatologiczne

Share

Implantologia to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin stomatologii

Podstawowe szkolenia dla lekarzy rozpoczynających praktykę, bądź tych z niewielkim stażem, organizują już prawie wszystkie firmy, które zajmują się szkoleniami dla dentystów. Jednakże, to włączenie do oferty gabinetu nowoczesnych, zaawansowanych rozwiązań przekłada się na wymierne korzyści! Odpowiedzią na rosnące wymagania rynku, pacjentów i coraz to bardziej nowoczesne gabinety stomatologiczne, które powstają również w małych miastach, są zaawansowane kursy stomatologiczne.

Maksimum praktycznych umiejętności do natychmiastowego wdrożenia – takie walory szkoleń stomatologicznych są najbardziej pożądane, dlatego jeden z warszawskich ośrodków szkoleniowych, firma Dental Skills Institute główny nacisk podczas organizowanych szkoleń kładzie na praktykę, która obejmuje aż 70% czasu szkoleniowego.

Szkolenie zaawansowane prowadzone są w nowoczesnej formule, gdzie po module teoretycznym odbywają się warsztaty praktyczne, w trakcie których uczestnicy ćwiczą wcześniej omawiane procedury. Tematyka takich kursów dla stomatologów jest szeroka, dlatego każdy znajdzie coś, co go interesuje i co wpłynie na rozszerzenie oferty w gabinecie. Najczęściej spotykamy się ze szkoleniami z protetyki stomatologicznej, szkoleniami periodontologicznymi, czy augmentacji kości, na rynku dostępne są  też akademie chirurgii jamy ustnej czy zajęcia z kortykotomii i piezochirurgii.

Jak wygląda zaawansowane szkolenie stomatologiczne?

Sprawdźmy to na przykładzie programu szkolenia z protetyki zaawansowanej i okluzji. Taki kurs stomatologiczny trwa 2 dni i po ukończeniu lekarz otrzymuje 14 punktów edukacyjnych. Pierwszy dzień to wprowadzenie, czyli materiały, instrumenty i urządzenia w gabinecie implantoprotetycznym, komponenty protetyczne systemu implantologicznego. Po zapoznaniu się z instrumentarium lekarze uczą się planowania leczenia implantoportetycznego, a co za tym idzie zasad okluzji, analizy estetycznej, rekonstrukcji wysokości zwarcia, przygotowania ortodontycznego i tworzenia harmonogramu czasowego i finansowego leczenia. W części teoretycznej znajduje się również temat rozległych uzupełnień protetycznych wspartych o wszczepy, w których skład wchodzą: uzupełnienia stałe, uzupełnienie ruchome, korony na implantach, uzupełnienia tymczasowe.

Dobre kursy protetyczne to też, a raczej przede wszystkim wspomniana na początku praktyka, dlatego też podczas warsztatowej części pierwszego szkolenia „Protetyka zaawansowana i okluzja” uczestnicy przećwiczą, m.in.: zastosowanie łuku twarzowego, ustalanie wysokości zwarcia oraz relacji centralnej, wykonanie korony tymczasowej akrylowej metodą bezpośrednią, modelowanie profilu wyłaniania, wyciski indywidualnego profilu wyłaniania, wykonanie korony tymczasowej modelującej profil wyłaniania, a także indywidualizację transferu do profilu wyłaniania.

Drugi dzień kursu protetycznego składa się z jeszcze większej ilości czasu poświęconego na praktyczne ćwiczenia. Lekarze poznają w  praktyce różnice pomiędzy pracami przykręcanymi a cementowanymi. Jak w każdym zawodzie, tak w pracy dentysty mogą pojawiać się różnego rodzaju komplikacje, w dziedzinie protetyki mogą to być komplikacje zdarzające się podczas pobierania wycisków. Radzenia sobie z tego typu sytuacjami również uczą się uczestnicy podczas szkolenia. W dalszej części kursu poruszane będą zagadnienia związane z wyciskami w pracach mieszanych, łącznikami estetycznymi, czy cementowaniem. Na koniec, jeszcze przed dyskusją lekarze poznają technologię CAD/CAM, dzięki której przećwiczą skanowanie, frezowanie.

Tak jak w przypadku szkolenia z protetyki, tak i innych zaawansowanych kursów wchodzących w skład portfolio DSI, innowacją jest bezpłatny 6-miesięczny dostęp do strefy e-learning, gdzie uczestnicy znajdą materiały szkoleniowe, zdjęcia i filmiki z tematyki, jaka poruszana była na szkoleniu, a także konsultacje indywidualne z prowadzącym do 2 tygodni po szkoleniu. W cenie szkolenia są także wszelkie materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności, a także lunche, przekąski i całodniowe przerwy kawowe.