LOADING

Type to search

Porady

W jaki sposób dokonuje się pomiarów wilgotności w budynkach?

Share

W użytkowanych budynkach należy zapewnić odpowiedni poziom wilgotności, aby był on optymalny zarówno dla elementów konstrukcji budynku, jak i dla osób przebywających w takich pomieszczeniach. Duża wilgotność może wpływać na wzrost ryzyka rozwoju grzybów szkodliwych dla człowieka i materiałów budowlanych. Niska wilgotność może wpływać na drogi oddechowe mieszkańców oraz na odkształcanie się elementów architektonicznych wykonanych z drewna. Jak jednak ustalić właściwy poziom wilgotności, i jakie elementy w obiektach powinny zostać przebadane, aby pomiary były poprawne. Często dopiero takie zebranie informacji może pozwolić na usunięcie przyczyny niekorzystnego poziomu wilgotności.

Wyznaczenie obszarów w celu dokonania pomiaru

Często mówi się o wilgotności w rozumieniu ilości zawartej wody w powietrzu. To jednak tylko efekt wyniku określonych czynników. Stan ten pokazuje jakość powietrza. Nie mówi jednak nam on o przyczynie takiego odczytu. Wartość tego parametru umożliwia analizę wpływu działań naprawczych na poziom wilgotności. Sama para wodna może pojawiać się jednakowo z zewnątrz budynku podczas złej pogody lub w wyniku zalania elementów konstrukcyjnych. Stąd konieczność rozszerzenia pomiarów o odczyty z konstrukcji budynku. Pod uwagę powinny być brane zarówno ściany, jak i posadzki. Podczas sezonu grzewczego mogą one oddawać do powietrza wcześniej zgromadzona w swojej strukturze wilgoć.

Jakość i plan przeprowadzenia pomiarów

Do pomiarów wilgoci należy podejść kompleksowo. Badania należy zaplanować na dłuższy okres, aby wskazania były miarodajne i pozwoliły określić, jakie działania należy podjąć, aby usunąć nieprawidłowość. Odczyty muszą być przeprowadzane kilkukrotnie w ciągu dnia. Oprócz pomiarów parametrów powietrza musi być kontrolowany stan takich elementów jak posadzki i ściany. Dobrym wyznacznikiem poziomu wilgotności jest zawartość wody w drewnianych elementach konstrukcji budynku.

Badanie wilgotności i zapis wyników

Przy pomocy wilgotnościomierza można dokonywać pomiarów bezdotykowo lub za pomocą zewnętrznych czujników. Takie urządzenia bez konieczności zbliżania są używane do określenia wilgotności powietrza. Modele z sondami mogą być łatwo przykładane do dowolnego elementu. W tym wypadku badane są równice pomiędzy sondami wskaźnika. Po odczycie parametrów należy porównać je z normami dla określonych materiałów. Każdy odczyt powinien być zapisany w tabeli pomiarów z uwzględnieniem dodatkowych informacji takich jak temperatura oraz godzina badania. Dopiero tak przygotowana dokumentacja może być używana do wyznaczenia realnej wilgotności.

Czynniki mogące fałszować odczyty urządzeń pomiarowych

Należy pamiętać, że nadmiar wilgoci może wynikać z aktualnej pogody i dużej ilości opadów atmosferycznych. To wpływa również na ilość pary wodnej wewnątrz budynku. Tak samo zawyża odczyty niesprawna lub źle dopasowania instalacja wentylacyjna. Intensywne ogrzewanie może również powodować uwalnianie wilgoci z posadzek i elementów betonowych podczas ich wiązania.

Prowadzenie poprawnych pomiarów ułatwia identyfikację przyczyny zmiany poziomu wilgotności. W ten sposób urządzenia wskazujące będą dokonywały wiarygodnych odczytów. W zależności od potrzeb można zastosować odpowiednie czujniki i sprawdzać, jak zmienia się zawartość wody. Dobrze jest, kiedy odczyty wykonywane są w podobnych warunkach przez osoby wykwalifikowane i przeszkolone w takich działaniach. Dopiero taka baza danych o obiekcie pozwoli na pomiar i wykonanie analizy występującego zjawiska nadmiaru wilgoci.

Inspirowane: Nord-help.com.pl – osuszanie budynków