LOADING

Type to search

Finanse Porady

Podnoszenie jakości prognozowania budżetu firmy systemem telemetrycznym

Share

Odpowiednie oszacowanie kosztów i potencjalnych zysków ma bardzo duże znaczenie dla każdej firmy. Przede wszystkim pozwala na opracowanie planów rozwoju i inwestycji, bez ryzyka utraty płynności finansowej. Przy prognozowaniu budżetu kluczowe jest otrzymanie jak najdokładniejszych danych, na podstawie których można będzie wyciągnąć odpowiednie wnioski. Coraz częściej sięga się przy tym po nowoczesne rozwiązania informatyczne, w tym coraz popularniejsze na rynku systemy telemetryczne.

Dlaczego budżetowanie jest takie ważne?

Dobrze zaplanowane budżetowanie pozwoli na efektywne i skuteczne wykorzystanie środków finansowych dostępnych w firmie. Dzięki niemu można będzie podejmować właściwe decyzje, związane między innymi z produkcją, sprzedażą czy gospodarką pieniężną. Proces ten polega na tym, że w oparciu o bieżący stan firmy, jej potencjał sprzedażowy i planowane koszty prognozuje się stan, jaki ta firma osiągnie za określony czas. Oczywiście rzeczywistość może te zamierzenia pokrzyżować, ale jeśli się uwzględni możliwie dużo czynników, to ryzyko pomyłki jest niewielkie. Podstawowym celem budżetowania jest zapewnienie większej dyscypliny i kontroli przy wydawaniu środków pieniężnych. W zależności od zakresu czasu cele budżetowania mogą być krótkookresowe, średniookresowe oraz długookresowe, pozwalają one między innymi na poprawę płynności finansowej, obniżenie poziomu ryzyka czy zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych czy realizacji usług. W długofalowym wydaniu zwiększą także wzrost zaufania do firmy oraz poprawią jakość pracy.

Czym się charakteryzują systemy telemetryczne?

Ponieważ systemy telemetryczne są coraz częściej wykorzystywane w nowocześnie zarządzanych firmach, a informacje z nich uzyskane wykorzystywane są między innymi do budżetowania, to warto wiedzieć, czym się one charakteryzują. Przede wszystkim pozwalają one na skuteczne zarządzanie większą flotą pojazdów. Planowanie harmonogramu dostaw, utrzymywanie terminowości na wysokim poziomie czy też wybór najlepszych tras przejazdów to tylko część wyzwań, z jakimi na co dzień spotykają się firmy transportowe. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak na przykład system monitoringu floty WEBFLEET firmy TomTom, można znacznie zwiększyć efektywność prowadzonych działań, poprawić wydajność i ograniczyć poziom kosztów. Takie systemy posiadają między innymi możliwość bieżącego monitorowania położenia wszystkich pojazdów, optymalnego planowania przejazdów czy ich modyfikowania w czasie rzeczywistym. Bardzo przydatne są też rozbudowane raporty, pozwalające szybko uzyskać szczegółowe dane.

Zalety wykorzystania systemów telemetrycznych w prognozowaniu budżetowania.

Systemy teleinformatyczne pozwalają na znacznie sprawniejsze zarządzanie posiadaną flotą i pracownikami ją obsługującymi. Dzięki temu można dużo dokładniej określić, w porównaniu z planami wykonywanymi ręcznie, jakie powinny być w danym okresie czasu koszty związane z obsługą przewozów. Dzięki temu jest możliwość precyzyjnego wyznaczenia przyszłych inwestycji, a dzięki ich uwzględnieniu podczas planowania budżetowania uzyskania dokładniejszych danych. Kolejną korzyścią stosowania systemów telemetrycznych jest znaczne obniżenie nakładów pracy, zarówno związanych z samym planowaniem kosztów, jak również z późniejszą ich kontrolą. Odpada konieczność mozolnego wprowadzania wszystkich informacji do arkuszy kalkulacyjnych i ich późniejsza analiza – dzięki rozbudowanym raportom w systemie telemetrycznym wszystkie dane są bez problemów dostępne. Dodatkowo takie zaawansowane raportowanie umożliwia też wygodną kontrolę zaplanowanych wydatków z bieżącymi.

Inspirowane: Obsługa tachografu