LOADING

Type to search

Zdrowie

Możliwości doszkolenia dla logopedów – studia podyplomowe w zakresie neurologopedii

Share

Studia podyplomowe z neurologopedii to propozycja kształcenia dla logopedów, którzy ukończyli uprzednio studia podyplomowe z logopedii lub studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną. Neurologopedia w systemie kształcenia podyplomowego obejmuje program 300-godzinny. Studia neurologopedyczne zapewniają zdobycie uprawnień umożliwiających podjęcie stażu zawodowego w placówkach medycznych, dlatego są one niezbędne dla osób planujących tego rodzaju ścieżkę kariery. Są także znakomitą okazją do zdobycia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w oparciu o najnowsze odkrycia naukowej i klinicznej neurologopedii, a program tych studiów podyplomowych zbudowany jest tak, że łączy płynnie tradycyjne zajęcia akademickie z pogłębionymi konwersatoriami i warsztatami prowadzonymi przez neurologopedów-praktyków. Neurologopedia to ważny krok na ścieżce kariery każdego logopedy, którego interesuje świadczenie usług specjalistycznych, a być może docelowo wręcz praca kliniczna.

Perspektywy na rynku pracy

Neurologopeda znajdzie wiele możliwości zatrudnienia. W obecnych warunkach cywilizacyjnych związanych z wydłużeniem się życia oraz opóźnianiem decyzji rodzicielskich pojawia się coraz więcej problemów neurologicznych. Wcześniactwo jest jedną z przyczyn rozwojowych zaburzeń mowy, którą następnie korygować trzeba logopedycznie i neurologopedycznie. To jedna z możliwych specjalizacji neurologopedycznych. Druga dziedzina neurologopedii dedykowana jest problemom osób starszych, często borykających się z zaburzeniami po udarach i zawałach mózgu. Również choroby neurodegeneracyjne powiązane z problemami starzejącego się społeczeństwa wymagają wsparcia neurologopedycznego. I z każdą z tych dziedzin neurologopedii można wiązać poszerzający się ciągle dla logopedów rynek pracy. Praca neurologopedy jest i będzie jeszcze bardziej niezbędna dla współczesnego społeczeństwa, dlatego warto postawić na studia neurologopedyczne i zdobyć w tym kierunku kwalifikacje formalne.

Neurologopedia – studia podyplomowe. Jaką wiedzę i umiejętności zdobywają studenci?

Studia podyplomowe z neurologopedii wyposażają absolwentów w wiedzę, umiejętności i uprawnienia formalne umożliwiające samodzielną diagnozę i planowanie oraz prowadzenie terapii w gabinecie. Dzięki temu możliwa będzie samodzielna praktyka prowadzona przez neurologopedę w ramach własnej działalności lub praca w oddziale klinicznym publicznych placówek służby zdrowia. Specjalista ten w swojej codziennej pracy musi umieć podejmować trafne decyzje terapeutyczne, aby czas trwania terapii był maksymalnie owocny dla jej pacjenta. Praktykowanie wymaga również od terapeuty pracy psychologicznej z pacjentami, którzy borykając się z problemami mowy i jej zaburzeń, zwłaszcza tych opartych o problemy neurologiczne, często wykazują rozległe zaburzenia emocjonalne i zespoły stresowe. Neurologopedia jest zatem ścieżką kariery wymagającą ciągłego samokształcenia, dbania o jakość własnej pracy i kondycję psychiczną terapeuty poddawanego licznym napięciom w gabinecie.

Studia podyplomowe z neurologopedii są okazją do nauczenia się solidnych podstaw pracy terapeutycznej w tym zakresie i decyzji o wyboru dalszych ścieżek specjalizacyjnych w różnych dziedzinach logopedii.

Inspirowane: wsr.edu.pl – fizjoterapia