LOADING

Type to search

Ogród Porady

Poszukiwanie rynien w sieci – jaki błąd popełniany jest najczęściej?

Share

Współczesny handel w dużej mierze opiera się na sprzedaży internetowej. Nie inaczej jest w przypadku szeroko pojętych materiałów budowlanych. W związku z tym większość z nas, dysponując małą ilością czasu, opiera się głównie na wyszukaniu danego produktu w wyszukiwarce i jego zakupie u internetowego dostawcy. Pośpiech ten niejednokrotnie jednak prowadzi do licznych pomyłek. Jedną z nich, bardzo często spotykaną w przypadku zakupu w sieci rynien, jest błąd polegający na wpisaniu w wyszukiwarkę frazy „rynny PCV” zamiast „rynny PVC”.

Rynny PCV a rynny PVC

Rynny PCV a systemy rynnowe PVC? Czy są między nimi jakieś różnice? Można stwierdzić, że nie. Skąd zatem bierze się różnica w nazwie? Problemem jest pochodzenie używanego skrótu. W przypadku języka polskiego ­– poprawie ­– posługujemy się skrótem PCW od polichlorku winylu, choć potocznie przyjęło się PCV. W języku angielskim nazwa tego surowca to poly vinylchloride, stąd skrót PVC. Jak zatem widzimy, obie nazwy oznaczają to samo, ale błędne używanie tej pierwszej może czasem doprowadzić do nieoczekiwanych wyników wyszukiwania w internetowych portalach. Wszystko to przez fakt, że różni producenci rynien inaczej podchodzą do używania nazwy poprawnej i tej błędnej, ale jednocześnie popularniejszej w naszym kraju.

PVC a produkcja rynien – do czego służy ten materiał?

PVC jest tworzywem sztucznym wykorzystywanym w wielu gałęziach gospodarki. Jako materiał charakteryzuje się termoplastycznością (może być dowolnie kształtowany po podgrzaniu do odpowiedniej temperatury), dużą wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na działanie wielu rozpuszczalników. W związku z tak dobrymi parametrami użytkowymi tego materiału, produkowane są między innymi:

  • wykładziny podłogowe;
  • rury – z PVC tworzone są wszelkie rury wykorzystywane przy tworzeniu systemów wodno-kanalizacyjnych;
  • opakowania – w większości popularne sklepowe siatki tworzone są właśnie z PVC;
  • wyroby medyczne – między innymi dreny, strzykawki czy różnego rodzaju sondy;
  • płyty gramofonowe;
  • izolacje przewodów elektrycznych – PVC dzięki swoim właściwościom izolacyjnym może być wykorzystywane jako zabezpieczenie różnego rodzaju przewodów elektrycznych;
  • rynny PVC i inne elementy związane z odprowadzaniem wody z dachów budynków – tu wykorzystywany jest przede wszystkim twardy PVC (charakteryzuje się większą odpornością i mniejszą plastycznością).

PVC – różne rodzaje tego samego materiału

PVC, czyli polichlorek winylu, ze względu na swoje różne zastosowania, doczekał się dwóch zasadniczych rodzajów. Pierwszy z nich to tak zwanych miękki PVC (w skrócie PVC-P) zawierający większe ilości plastyfikatorów. Drugi natomiast to PVC twardy (w skrócie zwany PVC-U) zawierający tychże plastyfikatorów znacznie mniej. Jakie są między nimi różnice? Przede wszystkim materiały te różnią się między sobą twardością oraz plastycznością, co jednocześnie pociąga za sobą ich zróżnicowane wykorzystanie.

Systemy rynnowe PVC produkowane są najczęściej z surowca twardego ze względu na jego większą wytrzymałość, natomiast izolacje przewodów elektrycznych wykorzystują elastyczność PVC-P.

Podsumowując, rynny PCV oraz rynny PCW (częściej PCV) to tak naprawdę te same materiały. To, którego skrótu używają producenci rynien zależy tylko od nich. Mogą używać nazwy prawidłowej, obu tych nazw zamiennie lub nazwy niepoprawnej, niezwracająca uwagi na poprawność językową. Bezpieczniej jednak, naszym zdaniem, znać nazwę prawidłową i właśnie nią się posługiwać.

Inspirowane: Plastmo.pl – rynny Warszawa