LOADING

Type to search

Finanse

Split payment – co warto wiedzieć o wprowadzanych zmianach?

Share

Split payment (podzielona płatność) to rozwiązanie dotyczące wyłącznie relacji pomiędzy dwoma przedsiębiorcami. Według tego modelu kwotę podatku VAT oraz wartość netto z wystawionej faktury wpłaca się na inne rachunki bankowe. Metodę przyjęto po to, aby ograniczyć powiększającą się lukę podatkową i związane z tym niższe wpływy do budżetu państwa. Obecnie trwają w Ministerstwie Finansów prace nad zmianą ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z 1.08.2017 r. Nowe regulacje wprowadzą od 2020 r. obowiązek stosowania tego mechanizmu w niektórych branżach.

Split payment – na czym polega model podzielonej płatności?

Split payment stanowi mechanizm podziału płatności, z którego mogą korzystać nabywcy towarów i usług niebędący osobami fizycznymi. Warunkiem jest otrzymanie od sprzedawcy bądź usługodawcy faktury z wydzieloną kwotą netto oraz podatkiem VAT. Wówczas możliwe jest uiszczenie należności na dwa odrębne rachunki bankowe – wystawcy dokumentu księgowego oraz odrębny rachunek VAT.

Należy przy tym pamiętać, że podczas dokonywania przelewu konieczne jest precyzyjne wskazanie danych:

 • kwota należnego do zapłaty podatku VAT, jaka została wskazana na fakturze,
 • kwota brutto wskazana na fakturze,
 • numer faktury, której dot. płatność,
 • NIP dostawcy towarów lub usług.

Główną zaletą wprowadzenia modelu split payment jest bez wątpienia ochrona firm przed nieświadomym uczestnictwem w oszustwie podatkowym. Ma ono miejsce w sytuacji unikania przez sprzedawcę odprowadzenia podatku VAT.

Sam dostawca bądź usługodawca nie ma możliwości dowolnego dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT. Dokonywane z niego płatności mogą służyć wyłącznie: zapłacie podatku VAT innemu sprzedawcy, a także uregulowaniu zobowiązań względem Urzędu Skarbowego oraz ZUS.

Model podzielonej płatności znacząco różni się od standardowo dokonywanych przelewów na rzecz sprzedawcy po dostarczeniu towarów bądź wykonaniu usług. Prawidłowy sposób regulowania zobowiązań finansowych, porządkowania dokumentacji księgowej i obsługa rachunku VAT mogą nastręczać przedsiębiorcy nie lada trudności. Nic więc dziwnego, że znaczna część firm decyduje się na wsparcie biura rachunkowego w tym zakresie. Pozwala to uniknąć błędów, ale i daje gwarancję, że split payment obsługiwany jest w sposób prawidłowy.

Split payment – nowe regulacje od 2020 r.

Rok 2020 przyniesie ze sobą istotne zmiany w mechanizmie split payment. Zaproponowane przez Ministerstwo Finansów regulacje zyskały już akceptację Komisji Europejskiej i z pewnością zostaną wdrożone w życie w zaplanowanym terminie.

Nowe regulacje wprowadzają obowiązek wdrożenia mechanizmu podzielonej płatności w branżach, które w sposób szczególny narażone są na możliwość wystąpienia oszustw podatkowych:

 • roboty budowlane i konstrukcyjne,
 • roboty wykończeniowe,
 • roboty instalacyjne,
 • dostawa wyrobów stalowych,
 • dostawa części do samochodów i motocykli,
 • dostawa sprzętu elektronicznego (komputery, smartfony, konsole do gier, telewizory, aparaty cyfrowe, kamery),
 • dostawa paliw opałowych i napędowych,
 • dostawa węgla,
 • dostawa biżuterii.

Zgodnie z planowanymi do wprowadzenia przepisami przedsiębiorcy, którzy zostaną zobowiązani do stosowania split payment, będą zmuszeni założyć odrębne rachunki bankowe służące celom rozliczeniowym.

Warto również zaznaczyć, że w związku z wprowadzeniem obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności, zniesione zostanie odwrotne obciążenie VAT. Ten wadliwy sposób regulacji zobowiązania podatkowego niejednokrotnie rodził problemy z ustaleniem właściwej kwoty opodatkowania. Split payment znacząco upraszcza cały proces zobowiązań względem Urzędu Skarbowego.

Mechanizm split payment nakłada na działające firmy nowe obowiązki w zakresie rozdziału płatności (wskazane na fakturze VAT) na dwa odrębne rachunki bankowe. Mimo iż będzie to duże uproszczenie w stosunku do obecnego modelu odwrotnego obciążenia VAT, z pewnością wpłynie istotnie na prowadzenie księgowości w firmie. Z tego względu warto skorzystać z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które ma doświadczenie i wiedzę z zakresu wdrażania i prawidłowej obsługi mechanizmu podzielonej płatności.